Spolehlivé a zdravotně nezávadné odvedení odpadních vod

Spolehlivé a zdravotně nezávadné odvedení odpadních vod

Spolehlivé a zdravotně nezávadné odvedení odpadních vod

tvs-centrum.cz/revize-potrubi-kamerou-24/sliderimages/s22.png“ title=“http://www.tvs-centrum.cz/revize-potrubi-kamerou-24/sliderimages/s22.png“> Cílem kanalizace je vždy spolehlivé hospodárné a zdravotně nezávadné odvedení odpadních vod z určeného území nebo připojené nemovitosti do zařízení na čištění odpadních vod. Odpadní síť už v projektu se řešíme tak, aby byly minimalizovány škodlivé vlivy stavby a provozu kanalizační sítě na životní prostředí, i když se v plném rozsahu nedají vyloučit.
V projektu kanalizace musí výt vyřešeny odvedení odpadních vod, ochrana odkanalizování území před cizími vodami, čištění odpadních vod. Při správném vyprojektován a realizaci kanalizační sítě se v příslušném území zlepší hygienické, vodohospodářské, ekologické poměry a mnozí tyto stavby řadí mezi ekologické stavby.

Ohodnoťte příspěvek