Výrobky
Zeolit je zázračný minerál

Zeolit je zázračný minerál

V přírodě existuje jen několik druhů přirozených minerálních látek, které svou strukturou, složením, tvarem, barvou a svým působením lze považovat za výjimečné. Jedním z nich je zeolit, hornina sopečného původu, která vznikala dlouhodobým procesem před miliony lety, kdy byl život na planetě Zemi v počáteční vývojové fázi.

bazén

Výjimečné vlastnosti tohoto minerálu se projevují zejména v jeho schopnosti nasávat jako houba různé nečistoty a nežádoucí látky pevného, kapalného i plynného skupenství. Jeho mikrokrystalická struktura připomíná rozsáhlou síť jeskynního labyrintu s obrovskou absorpční plochou, jediná kávová lžička tohoto minerálu je schopna čistit rozlohu odpovídající dvěma hokejovým stadionům.
Kromě základního mechanického způsobu filtrace je ve hře zároveň tzv. iontová výměna. Chemické složení zeolitu totiž zvládne pohlcovat ionty dusíkatých látek (dusitanů, dusičnanů a amoniaku), a to velice efektivně. Princip iontové výměny nachází využití v mnoha oblastech lidského působení, např. v úpravnách pitné vody, ve zdravotnictví, v zemědělství, ve stavebním průmyslu, nejčastěji však jako filtrační médium. Dobře jej znají někteří akvaristé a majitelé zahradních jezírek a bazénů.

voda v bazénu

Médium pro bazénovou filtraci

Veškeré plavecké i rekreační bazény a vířivky musí mít zajištěnu chemickou úpravu a filtraci vody. K tomu je zapotřebí filtrační okruh napájený výkonným čerpadlem a vybavený plastovým boxem s filtračním médiem. Tím je zpravidla křemičitý písek. Ten lze však úspěšně nahradit právě zeolitem, který vlastnosti písku mnohonásobně předčí. Písek pouze zachytí mechanické nečistoty od určité velikosti, zatímco se zázračným minerálem zbavíte vodu odpadních látek vznikajících na povrchu lidského těla zmiňovanou iontovou výměnou. Ušetříte zároveň za provoz čerpadla, za zpětné proplachování filtrační náplně a za prostředky bazénové chemie.