Ekonomika
Co všechno obnáší být ručitelem?

Co všechno obnáší být ručitelem?

V dnešní době je dnes téměř normální situace, kdy za námi přijde někdo blízký, kamarád nebo známý a požádá o to, abychom se stali jeho ručitelem na bankovní úvěr nebo třeba hypotéku. Jelikož nechceme dělat špatnou krev a řekneme si, že o nic vlastně nejde, často s touto nabídkou souhlasíme bez toho, abychom se nad ní pořádně zamysleli a tuto nabídku zvážili. Ve hře je ale často až příliš mnoho.

Dům na hypotéku

Začněme pěkně od začátku. Zákon ručitele – Fahd.cz – definuje jako osobu, která uspokojí věřitele v případě, že dlužník nesplní svůj dluh, tedy nejčastěji nezaplatí peníze, jež si půjčil. O celkové problematice se podrobně dočteme přímo v novém občanském zákoníku. Problémem ovšem je, že v paragrafech se spousta z nás nevyzná a ve finále jsme mnohem více zmatení než na začátku. Proberme si to tedy trochu jednodušeji. Abyste se mohli stát ručitelem, musíte mít vždy písemné potvrzení v podobě smlouvy neboli ručitelského potvrzení. Zákonem je přímo stanovená nutnost písemné formy. Zajímavostí je, že může vzniknout ručení i u dluhu budoucích.

Výše ručení je uvedená ve smlouvě. Ručení může být jak v omezené míře, jen do určité částky, ale také, což je nejčastější, v plné výši dluhu. V tomto případě ručitel ručí celým svým majetkem. Z tohoto důvodu si velice dobře rozmyslete, komu ručit chcete. Rozhodně na tuto nabídku přistupte jen u osob, u nichž jste si naprosto jistí tím, že budou své dluhy řádně a včas splácet. Problémem je, že v životě velice často nastanou situace, které ani sám dlužník neovlivní. V tomto případě velice dobře platí pravidlo: Člověk míní a život mění. Stačí třeba jen to, když dlužník ztratí práci a tím i stálý příjem, čímž přijde o možnost dále splácet, nebo si přivodí zranění, které bude mít také výrazný dopad na jeho příjmy.

Důležité je zmínit, že v celé věci začíná ručitel figurovat až ve chvíli, kdy dlužník svůj dluh nesplní ve stanovené době. Ručitel je pak věřitelem vyzván, aby dluh uhradil. A v tuto chvíli nastává velký problém. Je zde ale celá řada možností. Tou první jsou námitky, které může ručitel proti věřiteli uplatnit. Jedná se třeba o promlčení nebo námitku započtení. Rovněž se zde nabízí možnost přemluvit dlužníka, aby písemnou formou uznal svůj dluh, čímž ručitel vypadává ze hry a problém se jej dále netýká. Další a zřejmě neméně šťastnou možností je uhrazení dluhu. V tomto případě se poté ručitel stává věřitelem dlužníka a tuto částku po něm vymáhá. Je-li ale dlužník již zadlužený na více místech, své závazky již není schopen splácet a je takzvaně v insolvenci, je možné, že své peníze již v plné výši neuvidíte. V insolvenci je totiž dlužník nucen zaplatit za dobu 5 let alespoň 30 % svých dluhů u věřitelů, nikoli tedy celkovou výši.

Insolvence

Toto bylo jen krátké shrnutí toho, jaké následky může mít „pouhé ručení”. Hlavním pravidlem, díky kterému jistě neuděláte chybu, je, přísloví: „Dvakrát měř, jednou řež” nebo „Důvěřuj, ale prověřuj”.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup