Zdraví
Jak se i po padesátce cítit fit

Jak se i po padesátce cítit fit

S přibývajícími roky je to čím dál těžší. Samozřejmě záleží na kondici každého jednotlivce. Zda dosud vedl aktivní život s dostatkem pohybu, zda a jak mu slouží zdraví, jaký je jeho současný životní styl apod. Po padesátce začne výrazněji ubývat svalová hmota, proto se jako nejdůležitější jeví posilování. Výhodu má ta, která cvičila nebo se věnovala nějakému sportu i v předchozích letech. Pro ženy, které vedou čím dál tím více sedavější způsob života, bude začátek trochu náročnější.
Vždy volíme cviky, které jsou pro nás snadno zvládnutelné a nehrozí úraz. Najít je můžeme na internetu, pokud nechceme navštěvovat posilovnu či skupinová cvičení. Důležité je provádět cviky na posílení pánevního dna, které oddálí event. nástup inkontinence. Nezbytná je pravidelnost a správné provádění cviků.
senioři na kolech
Přínosné je zařadit pohyb na čerstvém vzduchu, ideálně formou svižné procházky. Jít může člověk sám, pokud chce mít klid. Pokud si chce popovídat, může přizvat kamarádku či partnera.
Vhodným sportem pro tento věk je plavání. Ovšem správnou technikou. Při plavání nejobvyklejším stylem „prsa“ je třeba vydechovat do vody s potopeným obličejem a vynořit obličej na nádech. Končetiny musí pracovat symetricky a synchronizovaně. Jakmile plaveme s hlavou nad vodou tj. se zalomeným krkem, přetěžujeme páteř a některé svalové skupiny.
Jízda na kolepodporuje krevní oběh, posiluje plíce, celkově zlepšuje kondici. Obvykle se cyklistice věnují v pozdějším věku lidé, kteří jezdili na kole dlouhodobě. Pokud se na to necítíme, můžeme kolo nahradit domácím rotopedem.
chůze po cestě
Dobrým cvičením je jóga. Jsou nabízeny kurzy pro lidi nad 50 let, kde je cvičení přizpůsobeno možnostem a potřebám tohoto věku. I pilates je možné cvičit v jakémkoli věku. Je to cvičení, kdy se propojuje tělo a mysl a je zaměřené na posílení jednotlivých svalových skupin.
Důležité je zvolit nějaký druh pohybu, začít a hlavně vydržet. Někdy to vyžaduje opravdu pevné odhodlání a silnou vůli.