Rady, jak zabránit vyhoření domova

Rady, jak zabránit vyhoření domova

Někteří lidé tvrdí, že a to se můžete přesvědčit o pravém opaku. A u tématu požáru zůstaneme. A zde se musí zmínit jedna důležitá věc, a to, že prevence je základ všeho. Předcházení problému je mnohdy tím nejlepším řešení problému, protože hašením již rozhořelého problému je mnohdy obtížné a opravdu nechtějte, abyste museli řešit důsledky s pojišťovnou.
dva hasiči.jpg
Do prevence se počítá při odchodu z nemovitosti jak zjištění, jestli jste vypli plyn, elektriku u některých zařízení, jestli některé těkavé látky jako je benzín někde neunikají a tak dále a tak dále. Mnoho lidí si však neuvědomuje, že rizikem může být například pořádně neuhašený gril. Od toho se můžou žhavé uhlíky za pomoci větru být zaváty do suché trávy, do roští, prakticky kamkoliv, kde může zapříčinit požár, který může velice snadno přeskočit na Vaší nemovitost. Nebo nenechávat nikde na zahradě nebo na dvorku, pokud je to možné, vytažené kabely pod proudem. Náhodou nějaký hlodavec ji může najít, začít ohlodávat, pak ho zasáhne proud proudící v kabelu. Sice jste se zbavili hlodavce na zahradě, nicméně hašení zahrady není nijak příjemná kratochvíle. A pak se klidně může opakovat scénář jako u grilu. V případě, že jste kuřák, byste měli teď zpozornět. V případě, že kouříte nejen venku, případně v bytě, vždy u sebe mějte popelníček nebo nějakou náhradu za něj.
zelená kuchyň.jpg
Protože odhodit nedopalek do trávy je to samé, jako odhodit do suché trávy sirku. V případě, že se chystáte toto léto něco oslavovat a při tom si uspořádáte vlastní ohňostroj, byl by nejlepší ho vyřadit kompletně z programu. To totiž nemusí vlivem této pyrotechniky lehnout popelem jen Vaše zahrada nebo dům, ale může způsobit požár jiné nemovitosti či rozsáhlí lesní požár či zapálení luk a polí. Škodu takto způsobenou Vám pojišťovna ani z části neproplatí.