Online
K čemu slouží SEO analýza klíčových slov

K čemu slouží SEO analýza klíčových slov

Je samozřejmé, že žádný člověk nechce platit více, než musí. To se týká všech oblastí života, avšak typickou je pro to nakupování a prodávání. Zvláště pokud jde o služby, snažíme se vybírat pouze ty absolutně nezbytné, abychom platili co nejméně.

Typickým příkladem takové služby, kterou mnozí nepovažují za nezbytnou, je u metodiky SEO analýza klíčových slov. Klienti, kteří si tuto službu objednávají, často chtějí tento krok vypustit, neboť jej nepovažují za tak nezbytný či důležitý pro úspěch celého projektu. Je tomu ale skutečně tak?

penize4

Pojďme se nejprve podívat, co se pod tímto pojmem skrývá. Metodika SEO se týká úpravy internetových stránek. Samotná zkratka pochází z anglického Search Engine Optimalization, česky optimalizace internetových stránek pro vyhledávače. Jejím cílem je zvýšit návštěvnost dané internetové stránky tím, že bude po zadání určitého slova či fráze do vyhledávače v seznamu výsledků zobrazena na jednom z prvních míst. To podstatně zvyšuje šanci na to, že na ni onen hledající člověk klikne.

Analýza klíčových slov je pak její součástí. Jejím úkolem je určit, která slova jsou v daném oboru nejčastěji vyhledávána, a jak často. Určí, kterým výrazům je vhodné se nejvíce věnovat a které je možné vypustit, případně zda by nebylo vhodnější zvolit nějaký obecnější termín.

seo2

Nutné je také určit, jak často jsou například první dva nejčastěji vyhledávané terminy zadávány. Pokud jsou oba vyhledávány téměř stejně často, pak má smysl se jim oběma věnovat stejně. Naproti tomu, pokud má ten první signifikantní náskok, je lepší věnovat se především tomuto jednomu.

Mnoho lidí však považuje tento krok za téměř zbytečný, neboť je prý snadné odhadnout, které výrazy jsou vyhledávány nejčastěji. To však nemusí být vždy pravda, mnohdy výsledek překvapí. Navíc, jak již bylo řečeno, nejde jen o to, KTERÉ jsou nejčastější, ale také o to, JAK ČASTO jsou hledány. Jen pokud uvážíme toto vše, bude mít metodika SEO stoprocentní efektivitu. A o to jde především, ne?